Ukončenie produktu Ticket Profi® od 01. 01. 2019

Efektivita a užitočnosť našich produktov a služieb sú pre nás dôležité faktory ďalšieho rozvoja. Vzhľadom na dlhodobo klesajúce využívanie produktu karta Ticket Profi®, sme sa rozhodli tento produkt ďalej neposkytovať a s účinnosťou od 08. 01. 2019 prichádza k zrušeniu produktu karta Ticket Profi® v našom portfóliu.

Čo pre Vás plánovaná zmena znamená? Ak ste:

Klient
Od 01. 01. 2019 už nebude možné produkt TP karta používať, t. j. nebude sa dať:

Zmluvný partner
Od 01. 01. 2019 už nebude vo Vašich zariadeniach možné produkt TP karta akceptovať.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ukončením produktu TP karta nás prosím kontaktujte na uvedených kontaktoch:

Ďakujeme za porozumenie.

Váš Edenred

Môj účet

Môj účet – PLATÍM Kartou Ticket Profi®

Pre využívanie rozšírených služieb odporúčame majiteľom kariet vytvoriť si internetový účet. Prostredníctvom internetového účtu môže majiteľ karty realizovať tieto úkony:

  • zistiť aktuálny disponibilný zostatok na karte,
  • sledovať všetky platby a transakcie,
  • overiť PIN v prípade, že ho zabudol alebo si ním nie je istý,
  • zablokovať kartu v prípade jej poškodenia, straty či odcudzenia.

Internetový účet možno vytvoriť ku každej vydanej karte a k jednému internetovému účtu možno prideliť aj viac kariet (spolu až 5 kariet k jednému účtu), čím partner získa jednoduchý a rýchly prehľad o platbách realizovaných jeho viacerými kartami po prihlásení sa do jedného účtu.

Vstup do "MÔJ ÚČET – PLATÍM KARTOU TICKET PROFI®"

Môj účet – PRIJÍMAM Kartu Ticket Profi®

Pre využívanie rozšírených služieb odporúčame partnerom vytvoriť si internetový účet. Prostredníctvom internetového účtu môže majiteľ veľkoobchodu / reťazca sledovať všetky transakcie a získať tak okamžitý prehľad o prijatých platbách.

Vstup do "MÔJ ÚČET – PRIJÍMAM KARTU TICKET PROFI®"