Môj účet

Môj účet – PLATÍM Kartou Ticket Profi®

Pre využívanie rozšírených služieb odporúčame majiteľom kariet vytvoriť si internetový účet. Prostredníctvom internetového účtu môže majiteľ karty realizovať tieto úkony:

  • zistiť aktuálny disponibilný zostatok na karte,
  • sledovať všetky platby a transakcie,
  • overiť PIN v prípade, že ho zabudol alebo si ním nie je istý,
  • zablokovať kartu v prípade jej poškodenia, straty či odcudzenia.

Internetový účet možno vytvoriť ku každej vydanej karte a k jednému internetovému účtu možno prideliť aj viac kariet (spolu až 5 kariet k jednému účtu), čím partner získa jednoduchý a rýchly prehľad o platbách realizovaných jeho viacerými kartami po prihlásení sa do jedného účtu.

Vstup do "MÔJ ÚČET – PLATÍM KARTOU TICKET PROFI®"

Môj účet – PRIJÍMAM Kartu Ticket Profi®

Pre využívanie rozšírených služieb odporúčame partnerom vytvoriť si internetový účet. Prostredníctvom internetového účtu môže majiteľ veľkoobchodu / reťazca sledovať všetky transakcie a získať tak okamžitý prehľad o prijatých platbách.

Vstup do "MÔJ ÚČET – PRIJÍMAM KARTU TICKET PROFI®"