Ukončenie produktu Ticket Profi® od 01. 01. 2019

Efektivita a užitočnosť našich produktov a služieb sú pre nás dôležité faktory ďalšieho rozvoja. Vzhľadom na dlhodobo klesajúce využívanie produktu karta Ticket Profi®, sme sa rozhodli tento produkt ďalej neposkytovať a s účinnosťou od 08. 01. 2019 prichádza k zrušeniu produktu karta Ticket Profi® v našom portfóliu.

Čo pre Vás plánovaná zmena znamená? Ak ste:

Klient
Od 01. 01. 2019 už nebude možné produkt TP karta používať, t. j. nebude sa dať:

Zmluvný partner
Od 01. 01. 2019 už nebude vo Vašich zariadeniach možné produkt TP karta akceptovať.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ukončením produktu TP karta nás prosím kontaktujte na uvedených kontaktoch:

Ďakujeme za porozumenie.

Váš Edenred

Najčastejšie otázky

1. Ako si aktivujem Kartu Ticket Profi®?

Kartu Ticket Profi® si môžete aktivovať prostredníctvom infolinky na 02/ 507 077 77 zvolením možnosti „AKTIVÁCIA KARTY“. Na jej aktiváciu budete potrebovať 19-miestne číslo uvedené na prednej strane Vašej karty a 6-miestny aktivačný kód, ktorý nájdete v spodnej časti nosiča karty (sprievodného listu, s ktorým kartu obdržíte).

Nezabudnite, že kartu nie je možné používať, pokiaľ nie je aktivovaná.

V prípade, že sa Vám kartu nepodarí aktivovať, kontaktujte, prosím, Služby zákazníkom na e-mailovej adrese profikarta-sk@edenred.com.

2. Ako si vyberiem svoj PIN kód?

PIN kód si sami vyberiete prostredníctvom infolinky na 02/ 507 077 77 ihneď po jej aktivácii.

Ak ste si z nejakého dôvodu nevybrali PIN kód ihneď pri aktivácii karty, PIN kód Vám bol automaticky pridelený vydavateľom karty.

Pozrieť si ho môžete cez svoj internetový účet zvolením možnosti „ZOBRAZIŤ PIN“ – k tomuto je však potrebné, aby ste si najskôr v časti "MÔJ ÚČET – PLATÍM KARTOU TICKET PROFI®" založili svoj internetový účet.

V časti "MÔJ ÚČET – PLATÍM KARTOU TICKET PROFI® / ZOBRAZIŤ PIN sa Vám po zadaní posledných troch čísel bezpečnostného kódu uvedeného v podpisovom pásiku na zadnej strane karty začnú postupne zjavovať čísla Vášho PIN kódu. V tejto fáze preto zabezpečte, aby nikto okrem Vás nevidel na Vašu obrazovku.

3. Môžem si zmeniť PIN kód?

Pokiaľ si chcete zmeniť Váš PIN kód, zavolajte infolinku číslo 02/507 077 77, zadajte voľbu „ZMENA PIN“ a postupujte ďalej podľa navigácie operátora. K tomuto úkonu potrebujete vedieť 19-miestne číslo Vašej karty uvedené na jej prednej strane a existujúci PIN kód.

4. Čo mám robiť, ak som zabudol PIN kód?

Ak ste zabudli PIN kód a:

 • máte vytvorený internetový účet, svoj zabudnutý PIN kód si v ňom môžete overiť v časti „ZOBRAZIŤ PIN“ – k tomuto budete potrebovať posledné tri čísla bezpečnostného kódu uvedeného v podpisovom pásiku na zadnej strane karty;
 • nemáte vytvorený internetový účet, volajte infolinku číslo 02/507 077 77, zadajte voľbu „ZABUDNUTÉ PIN“ a postupujte ďalej podľa navigácie operátora.

5. Ako prebieha proces preplácania vrátených stravovacích poukážok Ticket Restaurant® priamo na Kartu Ticket Profi®?

 1. Zazmluvnený partner alebo splnomocnená osoba odovzdá poukážky Ticket Restaurant® osobne v pobočke Edenred v Bratislave.
 2. Partner alebo splnomocnená osoba predloží občiansky preukaz, čím ho / ju  zamestnanec Edenred identifikuje, že ide o osobu oprávnenú vracať poukážky.
 3. Následne si zvolí spôsob preplatenia poukážok na Kartu Ticket Profi® a odovzdá zamestnancovi Edenred poukážky spolu s vyplnenou súpiskou. Oznámi kód partnera / IČO  a číslo karty, na ktorú chce pripísať preplatenú hotovosť.
 4. Zamestnanec Edenred načíta poukážky a partnerovi oznámi sumu poukážok pripísaných na Kartu Ticket Profi®.
 5. Odovzdá partnerovi doklad „Finančné zúčtovanie – avízo“ spolu s faktúrou, na ktorej bude uvedená suma poukážok pripísaných na Kartu Ticket Profi®.
 6. Prostriedky na karte sú okamžite pripravené k použitiu.

6. Kde môžem platiť Kartou Ticket Profi®?

Finančné prostriedky na Karte Ticket Profi® môžete okamžite využiť v sieti zazmluvnených akceptačných miest. Ich zoznam nájdete v časti "AKCEPTAČNÉ MIESTA" alebo na www.edenred.sk.

7. Ako môžem platiť Kartou Ticket Profi®?

Kartou Ticket Profi® môžete platiť v zazmluvnených veľkoobchodoch:

 • prostredníctvom POS platobných terminálov;
 • prostredníctvom SMS cez mobil, v prípade ak partner nedisponuje platobným terminálom;
 • karta umožňuje aj výber hotovosti v bankomate.

8. Môžu kartu / karty používať aj moji zamestnanci?

Áno, k jednej zmluve Vám Edenred môže vydať viacero Kariet Ticket Profi® a tie môžu využívať aj viacerí Vaši zamestnanci. Každý z nich by mal mať svoju kartu, ktorú vlastnoručne podpíše na jej zadnej strane v podpisovom prúžku. Môže sa stať, že pri platbe ho obchodník vyzve, aby sa podpísal a v takom prípade sa musí podpis zhodovať s podpisom na karte.

9. Čo mám robiť, ak mne alebo môjmu zamestnancovi odmietli akceptovať Kartu Ticket Profi®?

Treba zistiť, či sú platnosť a využitie Karty Ticket Profi® správne. Ak má prevádzka na dverách nálepku s označením Karty Ticket Profi® alebo Ticket Profi® Mobile, potom ju prijíma. Ak takéto označenie nemá, je pravdepodobné, že nie je našim partnerom, a preto Kartu Ticket Profi® neakceptuje. Ak máte záujem, aby daná prevádzka akceptovala Kartu Ticket Profi® alebo službu platby cez SMS - Ticket Profi® Mobile, napíšte nám jej názov a adresu na profikarta-sk@edenred.com. My danú prevádzku oslovíme a dohodneme možnosti akceptácie.

10. Môže mňa alebo môjho zamestnanca obchodník pri platbe Kartou Ticket Profi® vyzvať, aby som mu predložil doklad totožnosti a podpísal pred ním potvrdenie?

Áno, obchodník Vás / Vášho zamestnanca oprávneného vykonávať platby kartou môže požiadať o predloženie dokladu totožnosti pred prijatím platby prostredníctvom Karty Ticket Profi® a z bezpečnostných dôvodov Vás / Vášho zamestnanca tiež môže vyzvať, aby ste podpísali potvrdenie za účelom porovnania podpisového vzoru s tým, ktorý máte uvedený na zadnej strane karty. Ak odmietnete Vy alebo Váš zamestnaneec predložiť doklad totožnosti, podpísať potvrdenie alebo nie je podpis na potvrdení zhodný s podpisovým vzorom na Vašej karte, obchodník je oprávnený Kartu Ticket Profi® zadržať a následne bez zbytočného odkladu odovzdať Edenred Slovakia, s.r.o..

11. Je možné pri platbe Kartou Ticket Profi® doplatiť aj hotovosťou?

Áno, rozdiel ceny je možné doplatiť aj inou formou, napr. hotovosťou či inou kartou.

12. Kde sa dozviem, koľko peňazí mám na Karte Ticket Profi®?

Zostatok hodnoty je možné kedykoľvek preveriť zavolaním na infolinku číslo 02/507 077 77 a zvolením možnosti „ZOSTATOK NA VAŠEJ KARTE“. Pre overenie zostatku budete vyzvaný, aby ste zadali 19-miestne číslo Vašej karty uvedené na jej prednej strane.

Ak máte založený svoj internetový účet, zostatok na karte si môžete pozrieť v časti "VÝPIS TRANSAKCIÍ".

Karta Ticket Profi® však musí byť predtým aktivovaná.

13. Je možné si skontrolovať históriu transakcií vykonaných Kartou Ticket Profi®?

Pokiaľ máte vytvorený internetový účet, históriu transakcií si môžete skontrolovať v časti „MÔJ ÚČET – PLATÍM KARTOU TICKET PROFI® / VÝPIS TRANSAKCIÍ“.

Karta Ticket Profi® však musí byť predtým aktivovaná.

14. Ako dlho je platná Karta Ticket Profi®?

Karta Ticket Profii® stráca platnosť ku dňu uvedenému na nej.

Karta Ticket Profi® má platnosť 5 rokov a je uvedená na prednej strane karty. Pred ukončením platnosti karty bude držiteľ hlavnej karty informovaný o ukončení platnosti karty. Ďalšia karta nahrádzajúca pôvodnú kartu bude vydaná na základe súhlasu držiteľa hlavnej karty.

15. Dokedy musím minúť hodnoty asociované ku Karte Ticket Profi®?

Zostatok hodnôt asociovaných ku karte môžete používať počas platnosti karty.

16. Čo mám robiť, ak Kartu Ticket Profi® stratím alebo mi ju ukradnú?

Ak Kartu Ticket Profi® stratíte alebo Vám bola odcudzená, alebo si myslíte, že bola použitá bez Vášho vedomia, je potrebné ju zablokovať.

V prípade, že máte vytvorený internetový účet, zablokujete si ju v časti „MÔJ ÚČET – PLATÍM KARTOU TICKET PROFI®/ STRATA, POŠKODENIE“. Táto blokácia karty je konečná a bude Vám musieť byť vystavená nová Karta Ticket Profi®.

V prípade, že ste si nevytvorili internetový účet, alebo si nepamätáte číslo Vašej karty, požiadajte Edenred Slovakia, s.r.o. na e-mailovej adrese profikarta-sk@edenred.com alebo telefonicky na čísle 02/50 707 324 v nasledovnom čase:
Po. - Št.: od 7:30 do 17:00
Pi.: od 7:30 do 14:30.,
aby Vašu kartu zablokoval a následne požiadajte o vydanie novej Karty Ticket Profi®. Ak by ste kartu neskôr našli, čo najskôr kontaktujte Edenred Slovakia, s.r.o..

17. Čo je internetový účet a prečo si ho mám vytvoriť?®

Pre využívanie rozšírených služieb odporúčame majiteľom kariet a tiež partnerom vytvoriť si internetový účet.                                                                                                                 Prostredníctvom internetového účtu môže majiteľ karty realizovať tieto úkony:

 • zistiť aktuálny disponibilný zostatok na karte,
 • sledovať všetky platby a transakcie,
 • overiť PIN v prípade, že ho zabudol alebo si ním nie je istý,
 • zablokovať kartu v prípade jej poškodenia, straty či odcudzenia.

Vstup do "MÔJ ÚČET – PLATÍM KARTOU TICKET PROFI®"

                                                                                                                                                           Prostredníctvom internetového účtu môže majiteľ veľkoobchodu / reťazca sledovať všetky transakcie a získať tak okamžitý prehľad o prijatých platbách.                                                 

                                                                                                                                                                    Vstup do "MÔJ ÚČET – PRIJÍMAM KARTU TICKET PROFI®"

18. Ako získam Kartu Ticket Profi®?

V prípade záujmu o získanie Karty Ticket Profi® sa s nami skontaktujte telefonicky na čísle      02/ 50 707 324, e-mailom na profikarta-sk@edenred.com alebo prostredníctvom formulára.