Ukončenie produktu Ticket Profi® od 01. 01. 2019

Efektivita a užitočnosť našich produktov a služieb sú pre nás dôležité faktory ďalšieho rozvoja. Vzhľadom na dlhodobo klesajúce využívanie produktu karta Ticket Profi®, sme sa rozhodli tento produkt ďalej neposkytovať a s účinnosťou od 08. 01. 2019 prichádza k zrušeniu produktu karta Ticket Profi® v našom portfóliu.

Čo pre Vás plánovaná zmena znamená? Ak ste:

Klient
Od 01. 01. 2019 už nebude možné produkt TP karta používať, t. j. nebude sa dať:

Zmluvný partner
Od 01. 01. 2019 už nebude vo Vašich zariadeniach možné produkt TP karta akceptovať.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ukončením produktu TP karta nás prosím kontaktujte na uvedených kontaktoch:

Ďakujeme za porozumenie.

Váš Edenred

Novinky

Karta Ticket Profi® je novým a moderným spôsobom vyplácania hotovosti v pobočke Edenred v Bratislave.

Veľmi jednoducho Vám umožní platbu v sieti zazmluvnených veľkoobchodov prostredníctvom POS platobných terminálov a prostredníctvom SMS cez mobil či výber hotovosti v bankomate.

Prvé kroky s Kartou Ticket Profi®

  • Kartu / Karty Ticket Profi® môže partner obdržať v ktorejkoľvek pobočke Edenred.
  • Karta / karty budú odovzdané osobe, ktorá je oprávnená jednať za majiteľa zariadenia (reštaurácia, obchod) v prípade obchodnej spoločnosti, alebo priamo majiteľovi zariadenia, alebo osobe poverenej majiteľom či obchodnou spoločnosťou na základe splnomocnenia s notársky overeným podpisom.
  • Pri prevzatí karty / kariet bude podpísaná zmluva a odovzdávajúci protokol ku Karte Ticket Profi®.
  • Pracovník pobočky partnerovi spolu s kartou odovzdá všetky informačné materiály a vysvetlí mu, ako a kde kartu používať.
  • Majiteľom karty odporúčame vytvoriť si internetový účet ku karte / kartám v časti "MÔJ ÚČET – PLATÍM KARTOU TICKET PROFI®", vďaka ktorému možno využívať rozšírené služby. Internetový účet poskytuje okamžitý prehľad o všetkých platbách a transakciách a poskytuje možnosť overiť si zabudnuté PIN ku karte, či zablokovať kartu v prípade jej straty či odcudzenia.
  • Pred prvým použitím je potrebné kartu podpísať na jej zadnej strane v podpisovom prúžku. Kartu podpisuje jej držiteľ, čiže osoba, ktorá bude kartu používať (môže byť aj zamestnanec majiteľa). Bez podpisu držiteľa karty je karta neplatná.

Viac informácií nájdete v časti "O KARTE".