Ukončenie produktu Ticket Profi® od 01. 01. 2019

Efektivita a užitočnosť našich produktov a služieb sú pre nás dôležité faktory ďalšieho rozvoja. Vzhľadom na dlhodobo klesajúce využívanie produktu karta Ticket Profi®, sme sa rozhodli tento produkt ďalej neposkytovať a s účinnosťou od 08. 01. 2019 prichádza k zrušeniu produktu karta Ticket Profi® v našom portfóliu.

Čo pre Vás plánovaná zmena znamená? Ak ste:

Klient
Od 01. 01. 2019 už nebude možné produkt TP karta používať, t. j. nebude sa dať:

Zmluvný partner
Od 01. 01. 2019 už nebude vo Vašich zariadeniach možné produkt TP karta akceptovať.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ukončením produktu TP karta nás prosím kontaktujte na uvedených kontaktoch:

Ďakujeme za porozumenie.

Váš Edenred

O karte

Využite možnosť dať si preplatiť vrátené stravovacie poukážky Ticket Restaurant® priamo na Kartu Ticket Profi®. Finančné prostriedky budete mať okamžite k dispozícii a pripravené na platbu v zazmluvnenej sieti partnerov Edenred alebo na výber z ktoréhokoľvek bankomatu na území SR.

Čo je Karta Ticket Profi®?

 • Predplatená platobná karta vydávaná v spolupráci so spoločnosťou MasterCard®.
 • Nový a moderný spôsob vyplácania hotovosti v pobočke Edenred v Bratislave.

Výhody Karty Ticket Profi®

 • Výrazné zníženie provízie. S Kartou Ticket Profi® sa Vám výrazne zníži provízia oproti hotovostnému preplácaniu vrátených stravovacích poukážok.
 • Peniaze sú ihneď po vrátení a načítaní poukážok pripísané na Kartu Ticket Profi® a sú okamžite pripravené k nákupu v zazmluvnenej sieti partnerov Edenred (veľkoobchody, reťazce).
 • Možnosť platby odkiaľkoľvek. Kartou Ticket Profi® možno pri závozoch platiť pomocou mobilných POS platobných terminálov alebo prostredníctvom SMS platby cez mobil.
 • Okamžitý prehľad o všetkých platbách a transakciách vďaka internetovému účtu a zasielaniu informačných SMS.
 • Maximálna bezpečnosť pri preplácaní stravovacích poukážok. Vysoká bezpečnosť pri platbách Kartou Ticket Profi® (bezhotovostné platenie).
 • SMS platba cez mobil. Kartou Ticket Profi® je možné platiť nielen štandardne prostredníctvom POS terminálov u zazmluvnených partnerov Edenred, ale aj využitím mobilnej SMS platby.

Komu je Karta Ticket Profi® určená?

Karta Ticket Profi® predstavuje výhodnú kombináciu súčasných spôsobov preplácania (hotovosť a bankový prevod), z ktorej môže profitovať každý partner, ktorý má so spoločnosťou Edenred uzatvorenú zmluvu o akceptácii poukážok Ticket Restaurant®.

Ako a kde používať Kartu Ticket Profi®?

Finančné prostriedky na Karte Ticket Profi® môže partner okamžite využiť v sieti zazmluvnených veľkoobchodov Edenred. Hodnotu zostatku asociovanú ku kartovému účtu je možné vybrať aj prostredníctvom ktoréhokoľvek bankomatu* v Slovenskej republike.

* Výber z bankomatu je spoplatnený bankovými poplatkami podľa platného cenníka. V prípade záujmu môžete o sadzobník poplatkov požiadať Edenred Slovakia telefonicky na čísle 02/ 50 707 324 alebo e-mailom na profikarta-sk@edenred.com.

Možnosti platby Kartou

Karta umožňuje tieto druhy transakcií:

 • Platbu v sieti zazmluvnených partnerov Edenred.
  Aktuálny zoznam všetkých zazmluvnených veľkoobchodov, v ktorých možno platiť Kartou Ticket Profi®, nájdete v časti "AKCEPTAČNÉ MIESTA".
 • Platbu prostredníctvom POS platobných terminálov.
  Kartou Ticket Profi® možno platiť v bežných i mobilných POS platobných termináloch v rámci siete zazmluvnených partnerov Edenred. Pri každej platbe Kartou Ticket Profi® cez POS terminál je potrebné zadať 4–miestny PIN kód, ktorý si sami vyberiete prostredníctvom infolinky pri aktivácii karty.
 • Platbu za dodávku tovaru od Vašich dodávateľov prostredníctvom SMS cez mobil.
  V prípade, že dodávateľ nedisponuje mobilným platobným terminálom, je držiteľom Karty Ticket Profi® umožnená SMS platba (za predpokladu, že držiteľ Karty Ticket Profi® má zaregistrované svoje mobilné číslo a že ju zazmluvnený partner Edenred podporuje).
 • Výber hotovosti v bankomate.
  Kartu Ticket Profi® možno využiť na výber hotovosti z ktoréhokoľvek bankomatu v celej SR.

Strata alebo krádež Karty

Ak ste Kartu Ticket Profi® stratili alebo Vám bola odcudzená, alebo si myslíte, že bola použitá bez Vášho vedomia, je potrebné ju zablokovať.

V prípade, že máte internetový účet, môžete si ju zablokovať aj sami v časti "MÔJ ÚČET – PLATÍM KARTOU TICKET PROFI® / STRATA,POŠKODENIE". Táto blokácia karty je konečná a bude Vám musieť byť vystavená nová Karta Ticket Profi®.

V prípade, že ste si nevytvorili internetový účet alebo si nepamätáte číslo Vašej karty, kontaktujte nás, prosím, na e-mailovej adrese profikarta-sk@edenred.com alebo telefonicky na čísle 02/50 707 324 v nasledovnom čase:
Po. - Št.: od 7:30 do 17:00
Pi.: od 7:30 do 14:30.

Ak by ste kartu neskôr našli, opäť nás kontaktujte – podľa možnosti čo najskôr.

Zrušenie a skončenie platnosti Karty

Ak z akéhokoľvek dôvodu potrebujete nahradiť Kartu Ticket Profi®, kontaktujte nás, prosím, na e-mailovej adrese profikarta-sk@edenred.com alebo telefonicky na čísle 02/50 707 324 v nasledovnom čase:
Po. - Št.: od 7:30 do 17:00
Pi.: od 7:30 do 14:30.

V prípade podozrenia na používanie karty nedbalým alebo neoprávneným spôsobom máme právo kartu zablokovať alebo ju zrušiť.

Platnosť karty skončí v deň uvedený na karte. Nevyužitý platný zostatok hodnoty bude možné po dni skončenia platnosti karty použiť prostredníctvom novej karty nahrádzajúcej pôvodnú kartu, alebo môže byť prevedený na Váš bankový účet (za uplatnenia špecifických poplatkov a limitácií).

Pravidlá používania Karty

Kartu Ticket Profi® je potrebné pred prvým použitím aktivovať.

Ihneď po aktivácii môžete kartu začať používať v našich partnerských zariadeniach, ktorých zoznam nájdete na tejto web stránke, v časti "AKCEPTAČNÉ MIESTA".

Pri každej platbe Kartou Ticket Profi® cez POS platobný terminál musíte zadať 4-miestny PIN kód, ktorý si sami vyberiete prostredníctvom infolinky pri aktivácii karty.

Ak ste zabudli PIN kód a:

 • máte vytvorený internetový účet, svoje zabudnuté PIN si v ňom môžete overiť v časti „ZOBRAZIŤ PIN“;
 • nemáte vytvorený internetový účet, volajte infolinku číslo 02/507 077 77, zadajte voľbu „ZABUDNUTÉ PIN“ a postupujte ďalej podľa navigácie operátora.

Celé Pravidlá používania karty si môžete pozrieť tu.