Ukončenie produktu Ticket Profi® od 01. 01. 2019

Efektivita a užitočnosť našich produktov a služieb sú pre nás dôležité faktory ďalšieho rozvoja. Vzhľadom na dlhodobo klesajúce využívanie produktu karta Ticket Profi®, sme sa rozhodli tento produkt ďalej neposkytovať a s účinnosťou od 08. 01. 2019 prichádza k zrušeniu produktu karta Ticket Profi® v našom portfóliu.

Čo pre Vás plánovaná zmena znamená? Ak ste:

Klient
Od 01. 01. 2019 už nebude možné produkt TP karta používať, t. j. nebude sa dať:

Zmluvný partner
Od 01. 01. 2019 už nebude vo Vašich zariadeniach možné produkt TP karta akceptovať.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ukončením produktu TP karta nás prosím kontaktujte na uvedených kontaktoch:

Ďakujeme za porozumenie.

Váš Edenred

Platba cez mobil - SMS

Ako funguje proces mobilných platieb?

  1. Používateľ karty pošle SMS v požadovanom tvare na špecifické telefónne číslo: 0902 02 8998.
  2. SMS je interne spracovaná (cez mobilného operátora, agregátor a platformu pre mobilné platby).
  3. Prebehne autorizácia transakcie, ktorá môže byť buď potvrdená alebo zamietnutá.
  4. Používateľovi karty príde SMS-kou informácia o úspešnosti transakcie, prípadne o jej zamietnutí.
  5. V prípade úspešnosti transakcie dostane potvrdzujúcu SMS aj partner na dohodnuté telefónne číslo, ktoré uviedol v zmluve.

Pre využívanie služby mobilnej SMS platby je potrebné, aby mal používateľ Karty Ticket Profi® vopred zaregistrované svoje telefónne číslo pre mobilné platby.

Ako jednoducho zaregistrovať svoju kartu a telefónne číslo pre mobilné platby s Kartou Ticket Profi®?

  1. Kliknite na tlačítko "REGISTRÁCIA KARTY PRE MOBILNÉ PLATBY".
  2. Aplikácia Vás vyzve, aby ste zadali 6-miestny kód do SMS správy a túto zaslali na telefónne číslo 0902 02 8998.
  3. Zadajte sériové 10-miestne číslo uvedené na zadnej strane Vašej karty a 6-miestny aktivačný kód pre mobilné platby, ktorý nájdete v spodnej časti nosiča karty a Vašu e-mailovú adresu.
  4. V prípade, že ste všetky údaje vyplnili správne, aplikácia Vám oznámi, že registrácia prebehla úspešne.
  5. Na záver Vám na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii, bude zaslaný potvrdzujúci e-mail so sériovým číslom Vašej karty a telefónnym číslom zaregistrovaným pre mobilné platby.

Aby ste mohli využívať mobilné platby s Kartou Ticket Profi®, je potrebné, aby bola Vaša karta aktivovaná.

Ak Vám systém oznámi, že sa kartu nepodarilo zaregistrovať, skontrolujte,či je Vaša Karta Ticket Profi® aktivovaná a tiež,či ste pri registrácii správne zadali požadované čísla.

V prípade, že nie je možné pokračovať v úspešnej registrácii mobilných platieb z dôvodu, že Vaša Karta Ticket Profi® už bola v minulosti zaregistrovaná, je potrebné jej pôvodnú registráciu zrušiť cez tlačítko " ZRUŠENIE REGISTRÁCIE" a odznova zopakovať proces registrácie.

Ak sa pomýlite pri zadávaní sériového čísla karty, prípadne v 6-miestnom aktivačnom kóde pre mobilné platby, môžete zopakovať zadanie, najviac však trikrát.

Ako zaplatiť SMS-kou s Kartou Ticket Profi®?

Odošlite SMS na číslo 0902 02 8998 v tvare:
ID dodávateľa suma poznámka
Vzorová SMS tak môže vyzerať nasledovne:
napr. 87960 12,50 xyz
ID Vám poskytne dodávateľ.

Prosím, vyberte si z nižšie uvedených možností.